One potrzebują Twojej miłości i wsparcia! Docenią każdy Twój dobry gest i będą Ci wdzięczne za każde uczucie jakim je obdarzysz!

Szwejkowski certyfikat


Podczas 20-tych Fantastycznych Wielkich Manewrów Szwejkowskich w Twierdzy Przemyśl nasze Stowarzyszenie "Kudłate serce" otrzymało certyfikat będący rozkazem specjalnym Cesarza Józefa I, który stanowi, że "Kudłate serce" staje się Cesarsko Królewskim Naczelnym Opiekunem Naszych Braci Mniejszych na Terenie Twierdzy Przemyśl, Galicji i Lodomerii :)

Ponadto podczas specjalnego zebrania Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka w pamiętającej dawne czasy Bramie Sanockiej kierownik Schroniska Przemysław Grządziel otrzymał tytuł Wicepierdoły na terenie Cesarstwa i Królestwa Galicji oraz Twierdzy Przemyśl.