One potrzebują Twojej miłości i wsparcia! Docenią każdy Twój dobry gest i będą Ci wdzięczne za każde uczucie jakim je obdarzysz!

Zaginęła kotka Misia


 Zaginęła kotka Misia. Ma ok. 10 lat, jest, wysterylizowana. Zaginęła w okolicy ulicy Monte Cassino.
Kontakt pod numer telefonu:796 799 996.