One potrzebują Twojej miłości i wsparcia! Docenią każdy Twój dobry gest i będą Ci wdzięczne za każde uczucie jakim je obdarzysz!

Co robić gdy znajdziesz bezdomne zwierzę?


Znalazłeś bezpańskiego, porzuconego, zagubionego, rannego psa, kota a może inne zwierzę? Chcesz pomóc bezbronnemu lub skrzywdzonemu zwierzęciu a nie wiesz jak, gdzie i kogo powiadomić? Zapraszam do zapoznania się z poniższym poradnikiem, który wyjaśni co można, co powinno się a czego nie wolno zrobić w sytuacji gdy mamy do czynienia z bezdomnym lub poszkodowanym zwierzęciem lub jesteśmy świadkami ich niehumanitarnego traktowania.

 

 

Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania upewnij się czy widziane przez Ciebie zwierzę jest na pewno bezpańskie lub bezdomne: 
 
1. Poświęć choć kilka minut na rozejrzenie się po okolicy, wypytanie przechodniów, okolicznych mieszkańców, sklepikarza czy kierowcę z pobliskiego postoju taksówek czy widywali w tej okolicy już tego psa lub kota oraz czy nie poszukuje go jego właściciel.
 
2. Sprawdź czy na szyi zwierzęcia jest obróżka. Sama jej obecność już podpowiada, że zwierzę raczej ma swego właściciela ale mogło się np. zagubić lub być notorycznym uciekinierem. Czasem do obróżki doczepiona jest tzw. adresówka albo na obróżce lub jej wewnętrznej stronie po prostu wypisane/doczepione/wyhaftowane są informacje np. o imieniu psa, jego właścicielu, jakiś kontakt adresowy lub telefoniczny.
 
3. Oceń wizualnie w jakiej kondycji jest dane zwierzę, czy nie ma obrażeń i jak się ono zachowuje - dopiero wtedy podejmij odpowiednie kroki. Porzucony lub zagubiony pies zachowuje się jakby czegoś szukał, rozgląda się dookoła jakby nie wiedział co ma ze sobą począć, plącze się między samochodami lub ludźmi, czuje się niepewnie, czasem ucieka od ludzi ale czasem też okazuje zbytnią ufność. Pamiętaj, że wiele kotów ale i psów jest wypuszczanych przez właścicieli na dzień samopas. Nie jest to oczywiście odpowiedzialne ale te zwierzęta nie są bezdomne i jeżeli nie są ranne, chore lub wyraźnie zabiedzone raczej nie potrzebują naszej pomocy.
 
4. Zarówno zwierzęta bezdomne jak i wolno żyjące narażone są na różnego rodzaju krzywdy i każdemu z nich powinna być zapewniona opieka i ochrona. Pomocy wymagają nie tylko psy ale i koty porzucone przez dotychczasowych opiekunów a w sytuacji gdy zostały z różnych powodów wyrzucone na bruk często nie radzą sobie w środowisku miejskim, są narażone na ataki innych zwierząt, nie potrafią się bronić, znaleźć jedzenia, poprzez zbytnią ufność do ludzi doznają od nich krzywdy, są ofiarami wypadków komunikacyjnych a ich szanse na przetrwanie są niewielkie.
 
5. Wiedz jednak, że koty wolno żyjące (dzikie, miejskie, piwniczne) nie są zwierzętami bezdomnymi, gdyż miejsca w których żyją stały się dla nich środowiskiem bytowania. Nie powinno się ich wyłapywać ani gdziekolwiek wywozić, lecz stwarzać dobre warunki w miejscach ich obecnego przebywania (dokarmianie, umożliwienie schronienia). Schronisko dla bezdomnych zwierząt jest ostatecznością i nigdy nie może stanowić docelowego rozwiązania a wiele zwierząt w ogóle nie powinno tam trafiać.
 
6. Pamiętaj, że wszelkie działania podejmowane w stosunku do zwierząt wolno żyjących i bezdomnych muszą odbywać się przy zachowaniu wymogu humanitarnego ich traktowania.
 
 
Sprawdź co można i powinno się zrobić w sytuacji gdy mamy do czynienia z bezdomnym lub poszkodowanym zwierzęciem:
 
 
Zwierzęta bezdomne (psy i koty), które stwarzają zagrożenie dla siebie lub osób, odławiane są przez Straż Miejską po każdorazowym zgłoszeniu na numer alarmowy 986.
 
Opieka nad wolno żyjącymi, zdziczałymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane jest społecznie przez opiekunów. Zwierzęta te nie podlegają odłowieniu za wyjątkiem incydentów jak wypadki komunikacyjne – takie przypadki zgłaszane do Straży Miejskiej (ul. Sportowa 8) oraz na numer alarmowy 986.
 
W przypadku wypadków komunikacyjnych z udziałem dzikich zwierząt – każdorazowo na zgłoszenie telefoniczne 986 – Straż Miejska reaguje w celu udzielenia pomocy i zabezpieczenia opieki weterynaryjnej.
 
Gdy jesteś świadkiem porzucenia lub złego traktowania zwierzęcia, powinieneś niezwłocznie zawiadomić Policję (tel. 997) lub Straż Miejską (tel. 986). Dobrze gdybyśmy byli w stanie podać jak najwięcej szczegółów dot. sprawcy, np. tablice rejestracyjne pojazdu, kolor i markę samochodu itp. Nigdy nie bądź bierny wobec takich zachowań!
 
 
Kary za znęcanie się nad zwierzętami:
 
Osoba, która znęca się nad zwierzętami, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności, a nawet jej pozbawienia do dwóch lat. Sprawca działający ze szczególnym okrucieństwem może zostać skazany na trzy lata więzienia. Takie same kary przewidziane są, jeśli sprawca uśmierca zwierzę. Poprzez pojęcie „szczególnego okrucieństwa” ustawa rozumie sytuację, w której sprawca świadomie stosuje działania charakteryzujące się „drastycznością form i metod, a zwłaszcza działanie w sposób wyszukany lub powolny”, którego celem jest zwiększenie czasu trwania i siły cierpienia zwierzęcia.
 
Oprócz wspomnianych kar sprawcy może być również zasądzona nawiązka, którą musi on zapłacić na cel związany z ochroną zwierząt. Jej wysokość to od 500 złotych do 100 tysięcy złotych.
 
Uwaga! Porzucenie psa lub kota jest formą znęcania się nad zwierzęciem, za którą również grożą wymienione powyżej kary.